Mitä sä rageet? –
Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

Tunnetaitokouluttaja Anne-Mari Jääskisen Mitä sä rageet -kirjat avaavat tunteiden maailmaa lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja kaikille kasvatuksen parissa työskenteleville.

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin

Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin on kirja varhaisnuorille ja nuorille tunnetaidoista ja niiden opettelusta. Se avaa tunteiden maailmaa ja osoittaa, kuinka tärkeää on oppia ymmärtämään omia ja toisten tunteita. Sinä selviät tunteistasi ja sinulla on aina mahdollisuus valita toisin! Kirja sisältää selkeää perustietoa tunteiden dynamiikasta ja tunnetaidoista, kehon ja mielen harjoituksia sekä luovia tehtäviä nuoren itsensä kokeiltavaksi. Kirja sisältää 40 harjoitusta.

Kuvitus Sanna Pelliccioni.

Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen

Mitä sä rageet? – Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen on kasvattajan käsikirja, joka osoittaa käytännönläheisesti, miten lapsen ja nuoren lähellä olevat aikuiset voivat tukea tunnetaitojen kehittymistä varhaisesta iästä murrosikään: Mitkä asiat vaikuttavat lapsen tunne-elämän kehittymiseen? Mitä tunnetaitojen tukeminen vaatii aikuiselta? Mikä merkitys vihalla on tunne-elämän kehityksessä? Kirjassa kuvataan esimerkein kohtaamisia lapsen kanssa ja tilanteen herättämiä tunteita kasvattajassa. Teoriaosuuden lisäksi kirjaan on koottu harjoituksia ja vinkkejä keskustelun tueksi.

Kirja sisältää 50 tunnetaitoharjoitusta. Kuvitus Sanna Pelliccioni.