Kehon kuuntelu voi jäädä muun tärkeän jalkoihin

"Kehon viisaat viestit – Kuuntele, tiedosta ja voi paremmin -kirjan (1/2022) tarkoituksena on johdattaa lukija vähitellen, askel askeleelta, kuuntelemaan kehonsa viisaita viestejä. On sitten kyseessä stressiperäisten oireiden kokeminen, uupumus tai kehon kipujen kanssa eläminen, niissä kaikissa tarvitaan kykyä pysähtyä kehontuntemusten, ajatusten ja tunnereaktioiden äärelle.

Kirjoitimme jo vuonna 2016 kirjan Kehon viisaat viestit – Vapaaksi kivusta, stressistä ja kuormittavista tunteista. Painosten loputtua ja kysynnän edelleen jatkuessa teimme kirjasta uuden ja päivitetyn version.

Yhä lisääntyvät uupumus- sekä niin kutsutut toiminnalliset oireet olivat yksi syy, miksi halusimme täydentää kirjaamme uudella sisällöllä. Stressi on yksi merkittävimmistä tekijöistä esimerkiksi uupumuksen taustalla. Yhtä lailla erilaiset kivut sekä uupumusoireet kutsuvat oireilevaa kuuntelemaan kehoaan ja sen tarpeita entistä syvemmin.

 

Katsoimme myös tarpeelliseksi lisätä kirjaan erillisen osan ME/CFS:n eli krooninen väsymysoireyhtymän ja Long Covidin eli koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden hoidosta. Näitä kahta sairautta ei lueta osaksi toiminnallisia häiriöitä, vaikka niissäkin on yhtenä tyypillisenä oirekuvana uupumus. Vaikka uuden konsensussuosituksen mukainen hoito eroaakin yleisemmin esiintyvästä uupumuksen hoidosta, kehotietoisuuden edistäminen on näissäkin sairauksissa tarpeen paremman voinnin saavuttamiseksi.

 

Kehon ja mielen välisen yhteyden hyväksynee jo jokainen, onhan siitä kiistatonta tutkimustietoa olemassa. Silti emme useinkaan huomioi tätä yhteyttä riittävästi. Tästä voi seurata lisääntynyttä kuormitusta sekä toisaalta myös kyvyttömyyttä tiedostaa, mikä auttaisi itseä palautumaan tästä kuormituksesta. Mikäli kehon ja mielen epätasapainotila jatkuu liian pitkään, alamme oireilla monella tavalla.

 

Kehon ja mielen välinen vuorovaikutus tapahtuu konkreettisesti hermoston kautta. Hermosto pyrkii joka hetki säätelemään kehon ja mielen välistä vuorovaikutusta parhaalla mahdollisella tavalla. Ajoittain se ajautuu sympaattiseen eli ylivirittymisen tilaan ja ajoittain alivireiseen, väsyneeseen, jopa uupuneisuuden tilaan. Neutraali tila on jotakin näiden väliltä. Sitä voi kuvailla vaikkapa rennon valppaana tilana, jossa ihminen ei ole erityisen jännittynyt eikä rento, vaan olo on jollakin tavalla mukava, miellyttävä, tarvittaessa toimelias. Tässä optimaalisessa vireystilassa kykenemme parhaiten kuuntelemaan itseämme ja kehoamme, oppimaan sekä tekemään parhaimmat omaa hyvinvointiamme koskevat päätökset.

 

Jos kehon kuuntelu on jäänyt kaiken muun tärkeän jalkoihin, saatamme oireilla monin eri tavoin hermoston liiallisen kuormituksen vuoksi. Kehon ja mielen kokonaisuus on vuosituhansien saatossa räätälöity siten, etteivät kuormittavat jaksot kestäisi kovin kauaa kerrallaan, vaan välillä olisi mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Jos näin ei tapahdu - vaikka kehomme olisi viestinyt jo aikoja sitten levon tarpeesta - kehomieli saattaa alkaa huutaa sanottavansa kipuoirein, lihaskireyksin, vatsavaivoin tai esimerkiksi lisäämällä ahdistuksesta johtuvia kehollisia reaktioita.

 

Erityisesti nykyaikana, jossa huomiomme niin herkästi hajaantuu monenlaisten ärsykkeiden ja kiinnostuksen kohteiden äärelle, olisi tärkeää muistaa se tosiasia, että emme olisi olemassa ilman viisasta kehoamme. Olisiko vihdoinkin aika alkaa kuunnella kehoa ja sen tarpeita?

 

Esimerkiksi kipuja potevan on tärkeää oppia erilaisia tapoja vaikuttaa kipukokemukseen ja sen herättämiin tunteisiin ja ajatuksiin. Kokiessamme kipua käperrymme kokoon ja vetäydymme itseemme. Samalla tämä kapeuttaa kykyämme tiedostaa tilaamme ja tehdä siitä oivalluksia, ja mahdollisuutemme havainnoida kokemuksiamme käyvät vähiin. Kun tietoisuutemme tällä tavoin kapenee, alamme vastustaa kokemaamme ja kapeutamme entisestään toimintavaihtoehtojamme. Jos sen sijaan pystymme edes asteittain kohtaamaan ja hyväksymään kipumme, avaudumme muutokselle ja sille mahdollisuudelle, että kipu lievittyy.

 

Mitä jos keho ei teekään virheitä? Mitä jos muutos parempaan vointiin lähtisikin siitä, että osaamme kuunnella kehon viisaita viestejä ja sitä, miten keho ja mieli lopulta toimivat yhteistyössä, tehden parhaansa pyrkiessään tasapainoon? Kehoon luottaminen luo turvaa ja rauhoittaa hermostoa, joka sekin lisää mahdollisuuttamme toipua."

 

Karita Palomäki ja Juha Siira

 

Kehon viisaat viestit – Kuuntele, tiedosta ja voi paremmin (2022)

 

- Tutustu myös näihin -

Elämäni kansalaisena -uutuuskirjassa Auli Viitala ravis...

lue lisää

Miten kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua globaalien ...

lue lisää

Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin ...

lue lisää