Tarinataikurit-kirja ohjaa luovasti kielen ja lukemisen pariin

Katariina Vuoren kokoamat harjoitukset auttavat löytämään lukemisen riemun ja muistuttavat, että luovuutta on monenlaista.

Lapsi on luonnostaan luova, ja mielikuvitus on taito, jota kannattaa vaalia. Katariina Vuoren Tarinataikurit – sanataideharjoituksia lapsille (Lasten Keskus 2020) -uutuuskirjan ohjaamana luovuuden voi päästää valloilleen päiväkodeissa, kouluissa, kerhoissa ja kotona. Kirjaan on koottu sanataide- ja luovuusharjoituksia eri-ikäisille lapsille.

Lukemisen ja tarinoiden kuuntelun vaikutuksia on tutkittu paljon. Niiden on todettu lisäävän empatiaa, kehittävän sosiaalisia taitoja, parantavan muistia, keskittymis­kykyä ja ongelmanratkaisutaitoja ja vähentävän stressiä. Lukutaidon on todettu olevan yhteydessä koulumenestykseen ja osallisuuden kokemukseen ja jopa pienentävän syrjäytymisriskiä. Lapsen luovuutta kannattaakin tukea.

”Luovuus on iloa ja onnistumisen kokemuksia! Ollessaan luova lapsi saa toimia omalla tasollaan, tutkia ja käyttää omia vahvuuksiaan”, Katariina Vuori sanoo. Kirjat ja tarinat ovat ikkuna avaraan maailmaan, ja niiden kautta oppii uusia asioita elämästä, muista ih­misistä ja itsestään, Vuori muistuttaa.

Tarinataikurit-kirjan harjoitukset perustuvat ajatukseen, että luovuus voi ilmetä sanallisena, kuvallisena, kehollisena tai vaikka matemaattisena. Se voi olla sosiaalista tai se voi ratkaista arjen ongelmia. Harjoituksissa on huomioitu myös lapsen oma kokemus: satujen, tarinoiden ja lorujen kautta pienikin voi tutustua uusiin asioihin ja käsitellä isoja kysymyksiä turvallisen välimatkan päästä.

Ryhmässä ja itsenäisesti käytettävät harjoitukset sopivat äidinkielenkielen opetteluun, sanataidetuokioihin, S2-opetukseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. Harjoituksia on käytetty 2–13-vuotiaiden lasten kanssa. Aikuisille tehtävien yhteydessä on vinkkejä, kuinka harjoitusta voi soveltaa eri ikä- ja kehitystasolle. Kirjan on oivaltavasti kuvittanut Maija Hurme.

 

Katariina Vuori on kirjailija, sanataideohjaaja sekä kirjallisuusterapiaohjaaja. Vuori on myös fysioterapeutti ja arkeologi. Hän on opiskellut ja työskennellyt ympäri maailmaa ja asunut viisi vuotta purjeveneessä. Nyt hän on kotiutunut Ouluun kahden lapsensa ja koiriensa kanssa. Vuorelle myönnettiin vuonna 2019 Tietokirjailijapalkinto ansiokkaasta tuotannostaan.

Maija Hurme on graafinen suunnittelija, kuvittajagraafikko ja kirjailija. Hänen kuvittamansa Lasten oma vuosikirja (2015) sai Valtion tiedonjulkistamispalkinnon.

Kirjan kansikuvan voit ladata kuvapankistamme.

 

Katariina Vuori: Tarinataikurit – sanataideharjoituksia lapsille
Kuvitus Maija Hurme
Lasten Keskus 2020
ISBN 9789523542785
87 s. | Kl 38

- Tutustu myös näihin -

Elämäni kansalaisena -uutuuskirjassa Auli Viitala ravis...

lue lisää

Miten kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua globaalien ...

lue lisää

Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin ...

lue lisää