Heikkinen, Johanna


JOHANNA HEIKKINEN on kasvatustieteiden maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja ja luokanopettaja. Hän on toiminut muun muassa varhaiskasvatuksen opettajan, päiväkodin johtajan ja kouluttajan tehtävissä ja tutkinut ilmiöpohjaista oppimista kasvatuspsykologian näkökulmasta.


Julkaistut teokset

Ihme ilmiöt – Ilmiölähtöinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

lue lisää