Keinänen, Matti


MATTI KEINÄNEN on psykiatrian dosentti ja psykoterapiakouluttaja, jolla on kansainvälinen mentalisaatioterapian työnohjaajapätevyys. Hän toimii mentalisaatioterapian kouluttajana ja työnohjaajana.

Julkaistut teokset

Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin

lue lisää