Naatus, Stiven


STIVEN NAATUS on pappi ja Kirkkohallituksen oppilaitosyhteistyön asiantuntija. Hän on toiminut pitkään seurakuntapappina sekä työskennellyt oppilaitospappina, maahanmuuttajatyössä ja Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisessä rauhanverkostossa.


Julkaistut teokset

Talentin voima – Kirkon toiminnan uudet mahdollisuudet

lue lisää