Salminen, Minna


MINNA SALMINEN on lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja oppikirjailija. Hän toimii työn ohella varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikan opetuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Hän kokeilee, kehittää ja soveltaa omassa työssään välineitä ja oppimateriaaleja matematiikan varhaisen tukemisen näkökulmasta.

Julkaistut teokset

Uusi Matikasta moneksi – toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen

lue lisää