Innostavia ideoita lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan – Hyppää hippaa

"Hyppää hippaa – motoristen taitojen leikkikirja on innostava, selkeä ja käytännönläheinen teos, josta saa paljon ideoita lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan", kirjoittaa lasten liikunnan asiantuntija, valmentaja ja kouluttaja Johanna Luttinen.


Hyppää hippaa – motoristen taitojen leikkikirja on innostava, selkeä ja käytännönläheinen teos, josta saa paljon ideoita lasten ja nuorten monipuoliseen liikuntaan.

Pidin siitä, että kirjassa avataan heti alkuun selkeällä tavalla motoriset perustaidot ja fyysisen aktiivisuuden merkitys osana lapsen tervettä kasvua ja kehitystä. Teoriaosuus yhdistyy useisiin käytännönläheisiin esimerkkeihin ja luo siten hyvät lähtökohdat jokaiselle rakentaa monipuolinen liikuntatunti. Ohjaajan työkalupakki osio kiteyttää upeasti mm. erilaiset ohjaustyylit ja leikin kehittelyn lisäten siten mahdollisuuksia laadukkaampaan opettamiseen ja valmentamiseen.

Harjoitteista monet toimivat matalalla kynnyksellä innostaen erilaisia lapsia liikkumaan. Tämä on näkökulma, jota itse arvostan valtavasti. Harjoitteissa esitellään myös vaihtoja helposta haastavaan, jolloin jokainen lapsi saa kaipaamiaan onnistumisen kokemuksia. Kirja avaa mahdollisuuksia rakentaa monenlaisia tuntimalleja sekä antaa näihin myös valmiita raameja. Loistavana lisänä tähän päälle osaa harjoitteista pystyy soveltamaan myös aikuisille.

Sain kirjasta paljon vinkkejä omaan työhöni. Teos toimii loistavana käsikirjana vahvistamaan monipuolisia liikuntakokemuksia tukien samalla terveen kehityksen ja kasvun edellytyksiä.

Suosittelen lämpimästi kirjaa lasten ja nuorten valmentajille osana monipuolista harjoittelua. Kirja toimii loistavana perusteoksena myös peruskoulun opettajille.

Johanna Luttinen
Liiku, Leiki ja Loista / Sankaritaidot Oy
Psyykkinen valmentaja, kouluttaja ja lasten liikunnan asiantuntija

 

 

Satu-Maria Ruotsalainen on liikunnanohjaaja ja toimii lasten liikunnan kouluttajana.

Hyppää hippaa – Motoristen taitojen leikkikirja
Lasten Keskus 2020
ISBN 978-952-354-295-2
189 s

- Tutustu myös näihin -

Elämäni kansalaisena -uutuuskirjassa Auli Viitala ravis...

lue lisää

Miten kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua globaalien ...

lue lisää

Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin ...

lue lisää