Laura Kolbe kertoo tarinansa kehonsa kautta

Laura Kolbe kirjoittaa omakohtaisessa teoksessaan Keho (Kirjapaja) naisen ikääntymisestä ja kehon muutoksista iän myötä. Muutokset vaativat sopeutumista ja rehellisyyttä itseä kohtaan. ”Historioitsijana minua kiinnostaa kehosuhteessani ilmenevä jatkuvuus, sen suomalaisuus, eurooppalaisuus ja paikallisuus”, Kolbe sanoo.

”Koetan katsoa kehoani ja mieltäni historiantutkijan viileydellä, ja asettamalla oman elämäni osaksi laajempia voimavirtoja”, Euroopan historian professori Laura Kolbe sanoo teoksestaan. Yksityiseen elämänhistoriaan sisältyy aina myös paljon jaettua – perheeltä, aiemmilta sukupolvilta, kanssaihmisiltä ja ympäristöstä omaksuttua.

Kolben katse on rehellinen: kroppa vanhenee, vaikka siitä kuinka yrittäisi pitää huolta puhtaan ravinnon, liikunnan, levon ja erilaisten hoitojen avulla. Suhde vanhenemiseen ja kehoon kertoo paljon myös muistoistamme ja toiveistamme, häpeästämme ja arvostuksistamme – kaikesta siitä, mistä minuutemme muodostuu.

”Minua on jo varhain kiinnostanut etenkin häpeän tunne, koska aistin sitä ympärilläni ja yhteiskunnassa – häpeää omasta historiasta, luokkataustasta, perheestä ja juurista, häpeää omasta kehosta”, Kolbe kirjoittaa. ”Kyse on tällöin aina myös yhteiskunnallisesta normistosta ja kulloisenkin aikakauden käsityksistä siitä, mikä on sopivaa ja sopimatonta, hyväksyttävää ja tuomittavaa.”

”Suuri sisäinen matkani on koskenut oman kehokuvani hyväksymistä. Silti jokin lukko on yhä olemassa ja säilyy varmaan elämäni loppuun asti. Pyöreä vatsani suorastaan huutaa, että tässä kehossa tykätään hyvästä ruoasta, makeasta eikä lasiin syljetä”, Laura Kolbe kirjoittaa ja myöntää oman kehohäpeänsä epäröimättä: ”Vatsa, todella! Se on kehohäpeäni ensisijainen, ainainen kohde.”

”Ajattelen, että on velvollisuuteni historiantutkijana kertoa oma tarinani, ja tehdä se tällä kertaa kehoni kautta. Keho on paras ja välittömin lähde sekä minuun että aikakerrostumiin itsessäni”, Kolbe sanoo.

”Yleistavoitteena on koettaa hahmottaa kaupungistuvan ja keskiluokkaistuvan yhteiskunnan vaikutusta yhteen mikromaailmaan, minuun ja perheeseeni. Kyseessä on historiantutkimuksen perustavoite, yleisen historian suurten sävyjen tavoittaminen yksityisten ihmisten kokemuksen kautta.”

 

Laura Kolbe, Keho — Matkoja ikään, mieleen ja minuuteen. Kirjapaja 2022. 213 s. Kansi Emmi Kyytsönen. Kl 99.1. ISBN 978-952-354-554-0

 

Laura Kolbe on Euroopan historian professori Helsingin yliopistossa. Hän on kirjoittanut lukuisia teoksia historian ja kulttuurin aihepiireistä, mm. Koti, katu, kortteli (2018) ja Nykyajan nainen (2016) sekä yhdessä Katriina Järvisen kanssa mm. Sopivia ja sopimattomia (2019) ja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa (2007).

 

- Tutustu myös näihin -

Elämäni kansalaisena -uutuuskirjassa Auli Viitala ravis...

lue lisää

Miten kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua globaalien ...

lue lisää

Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin ...

lue lisää