Soili Poijulan neuvoja resilienssiin koronakriisin keskellä

Resilienssi on yksilön että yhteisön kestävyyttä ja kykyä toimia myönteisesti vaikeuksienkin keskellä. Se on myös kykyä palautua tasapainoon kriisin jälkeen. Resilienssiä voi oppia, kokemuksista ja harjoittelemalla mielen selviytymistaitoja. Soili Poijulan kirja Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito ilmestyi vuonna 2019.

Poijulan mukaan resilientti yksilö voi hyvin vaikeinakin aikoina ja niiden jälkeen. Näin hän kuvaa resilienttiä:

  1. Suhtautuu vaikeuksiin haasteina ja mahdollisuuksina

Resilientit ihmiset näkevät vaikeudet haasteina, jotka on mahdollista voittaa. He ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen ja tekevät parhaansa löytääkseen ratkaisuja ongelmiin – ja hyväksyvät asiat, joihin eivät voi vaikuttaa.

  1. Hänellä on vähintään yksi hyvä, tukea antava ihmissuhde 

Resilienssi, joustava palautuvuus ja kestävyys, ei ole vain yksinään sinnittelyä tai läpi harmaan kiven puskemista. Jokaisella on murtumispisteensä.

Resilienteillä ihmisillä eli niillä, jotka selviytyvät terveinä äärimmäisen vaikeissakin tilanteissa ja jopa kukoistavat jälkeenpäin, on tutkitusti ainakin yksi merkityksellinen, tukea antava ihmissuhde.

Heillä on myös kyky pyytää apua sekä antaa sitä. He eivät eristäydy, vaan pysyvät osallisina tapahtumiin. Yksilökeskeinen ajattelu ei kehitä resilienssiä, eikä pelkkä sisu ole ratkaisu.

  1. Resilienssiä voi kehittää

“Resilienssiä – kestävyyttä, rohkeutta ja joustavuutta vaikeina aikoina – voi myös kehittää. Kysymys on pitkälti ajattelutaidoista eli siitä, millaisia merkityksiä ja tulkintoja antaa asioille, tilanteille sekä teoille. Stressi sinänsä ei johda stressireaktioon vaan ihmisen tulkinta siitä. Ajatteluaan kehittämällä ihminen voi oppia terveellisempiä reaktioita stressiin. Resilienssin ytimessä on uteliaisuus ja ajatus siitä, ettei vaikeuksia ja niiden aiheuttamia tunteita vältellä, vaan ne kohdataan ja käsitellään.

Omaa resilienssikykyään voi kehittää pitämällä huolta kehostaan, palautumisesta ja unesta sekä ajatuksistaan ja tunteistaan. Resilienssiin kuuluu rohkea optimismi ja toimijuus itsensä ja toisten hyväksi. Hyvinvoivana jaksaa enemmän.

Lue lisää Resilienssi-kirjasta siitä, mitä kaikkea resilienssi on ja miten selviytymiskykyisyyttä voi vahvistaa.

Soili Poijulalta on ilmestynyt myös teos Lapsi ja kriisi – Selviytymisen tukeminen (Kirjapaja 2015). Teos kertoo traumatisoivan tapahtuman vaikutuksista lapsen mieleen ja kehoon ja tarjoaa aikuiselle keinoja, joilla edistää lapsen selviytymistä.

- Tutustu myös näihin -

Elämäni kansalaisena -uutuuskirjassa Auli Viitala ravis...

lue lisää

Miten kirkko tukee lasten ja nuorten kasvua globaalien ...

lue lisää

Kevyemmin-uutuuskirja tarjoaa ratkaisukeskeisen mallin ...

lue lisää